Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Általános tudnivalók

  beställa Viagra på nätet Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

 2. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése

  strategie opzioni binarie a 5 minuti A White Rabbit Entertainment Company Kft. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk.

  binäre optionen 100 euro Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A White Rabbit Entertainment Company Kft. a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

  migliori piattaforme per opzioni binarie A White Rabbit Entertainment Company Kft. az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

 3. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

  Tastylia Australia guida per il trading on line személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  analisi tecnica opzioni binarie migliore piattaforma per opzioni binarie 2017 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  binaire opties strategieën http://www.accomacinn.com/?falos=erfahrungen-anyoption erfahrungen anyoption adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

  http://swazilandforum.com/?n=opzioni-binarie-strategie-trading opzioni binarie strategie trading adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  köpa Viagra säkert på nätet adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  binäre optionen am wochenende handeln adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  var köper man Sildenafil Citrate billigt adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

  http://tecnolec-lavages.com/?semkis=ultra-binary-trader-testimonianze ultra binary trader testimonianze harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 4. Személyes adatok védelme

  A White Rabbit Entertainment Company Kft. mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a White Rabbit Entertainment Company Kft. azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a White Rabbit Entertainment Company Kft. mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

 5. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

  Ön bármikor kérhet felvilágosítást a White Rabbit Entertainment Company Kft. által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok White Rabbit Entertainment Company Kft. adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: White Rabbit Entertainment Company Kft., 1062 Budapest, Aradi u. 66. 4/1/a., valamint a info@whiterabbit.hu email címen.

 6. Direkt Marketing

  A White Rabbit Entertainment Company Kft. nem küld kéretlen levelet látogatóinak. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezett abba, hogy adatai a White Rabbit Entertainment Company Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat White Rabbit Entertainment Company Kft. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a White Rabbit Entertainment Company Kft. közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (E-mail, SMS, MMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja a White Rabbit Entertainment Company Kft. címére postai úton vagy személyesen, illetve a info@whiterabbit.hu e-mail címre küldött bejelentéssel.

 7. Kiskorúak védelme

  A White Rabbit Entertainment Company Kft. kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását.

  A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 8. „Cookie”-k

  A White Rabbit Entertainment Company Kft. tulajdonában lévő oldalak esetenként sütiket használhatnak.

  binary options take profit feature Analitikához szükséges sütik: Ahhoz, hogy az oldalunk a legjobb élményt nyújtsa, időről-időre szükséges azt analizálnunk. Ezek a (rendszerint külső szolgáltató) sütik azonosítják a felhasználót az analizátor szoftver felé.

  style=\\' Egyéb harmadik fél sütijei: Ebbe a kategóriába sorolhatók a közösségi oldalak megosztó és tetszést kifejező gombjainak, vagy a fentieken túl megvalósított felhő alapú funkciók sütijei.

 9. Az adatkezelésért felelős

  Név: White Rabbit Entertainment Company Kft.
  Székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 66. 4/1/a.
  E-mail cím: info@whiterabbit.hu
  Telefonszám: +36 30 987 2640
  Adószám: 13824943-2-42
  EU adószám: HU13824943
  Cégjegyzékszám: 01-09-875142