Tanácsadás - marketingstratégia, versenyanalízis, termékek piaci pozícionálása, marketingkommunikáció - White Rabbit reklámügynökség
Vissza

Tanácsadás

Marketing- és kommunikációs tanácsadás

 • Teljes körű marketingstratégia kidolgozása, a piacra lépés akciótervének kialakítása. Ennek legfőbb eleme a piaci szereplők feltérképezése, a precíz versenyanalízis (konkurencia definiálása, versenytársak stratégiájának, céljainak felmérése).
 • Új termék piaci pozicionálása, illetve már meglévő termék átpozicionálása. A kialakított márkastratégiának megfelelően ehhez új kommunikációs platformot dolgozunk ki. 
 • Új termékek és szolgáltatások fejlesztése, piaci bevezetőkampányának megtervezése. Ennek legfőbb feltétele a piac minél szélesebb körű, alapos ismerete.
 • Portfólióstratégia meghatározása, elemzése, optimalizálása. A cél, hogy a lehető legversenyképesebb termékpalettát állítsunk össze ügyfeleinknek.
 • Értékesítést támogató kommunikációs eszközök megtervezése, kialakítása; eladásösztönző kampány esetén, annak megszervezése és lebonyolítása (nyereményjáték-szervezés, sms-küldő rendszer kialakítása, hostess-akciók szervezése).
 • Arculat kialakítása, image-tervezés; meglévő image javítása a piaci igényeknek és az aktuális trendeknek megfelelően.

Exportfejlesztési tanácsadás

 • Exportfejlesztési tanácsadói szolgáltatásunk olyan speciális igényekre kíván válaszolni, amik főleg a hazai KKV szektor részéről merülnek fel. Egyre több vállalkozás képes és akar más országok piacain sikeresen érvényesülni, melynek érdekében a piaci, gazdasági környezet többféle motivációval kíván segíteni (pályázatok). A hazai márkák, termékek, szolgáltatások versenyképesek, sok esetben állnak rendelkezésre szabad kapacitások, így logikus lépés a vállalkozások részéről a külföldi piacok keresése, a meglévő külpiaci jelenlét súlyának növelése, új partnerek, vevők felkutatása.

K+F és innovációs projektfejlesztési tanácsadás

 • Az innovatív és jelentős fejlődési potenciállal rendelkező kis- és középvállalatok számára nyújtunk K+F és innovációs projektfejlesztési tanácsadást, hogy a hazai cégek és szervezetek kutatási-fejlesztési eredményeinek hasznosítása, valamint a felesztési programokban való részvételük minél eredményesebb és sikeresebb legyen. Szolgáltatásaink magukban foglalják az uniós és hazai fejlesztési források bevonásának tanácsadói támogatását.

   

A White Rabbit exportfejlesztési tanácsadói szolgáltatásán keresztül segít partnereinek abban, hogy a sikeres és versenyképes nemzetközi jelenlét érdekében kidolgozza, megvalósítsa:​ 


A.) az átfogó vállalati stratégiát: Vállalati stratégiai tanácsadás, melynek legfőbb feladata a vállalati célok és a célok eléréséhez szükséges eszközök meghatározása. Ennek legfőbb lépései:

 • stratégiai helyzetelemzés: • külső környezet (gazdasági, jogi, politikai, szociális, technológiai stb.) • iparági (versenyhelyzet, vevők, szállítók, szabályozás stb.) • belső adottságok (termékek, humán erőforrások, alkalmazott technológia, K+F potenciál, pénzügyi lehetőségek stb.) • kulcssikertényezők (KSF) meghatározása • kockázatelemzés
 • stratégiai tervezés: • küldetés, jövőkép kialakítása • hosszú távú célok meghatározása • a célok eléréséhez szükséges eszközök meghatározása, az eszközök alkalmazásának megtervezése • erőforrás allokáció
 • operatív megvalósítási terv kialakítása: • részletesen lebontott, mérhető tervcélok (KPI, scorecard) • mérföldkövek • felelősök • cselekvési tervek
 • folyamatos visszacsatolás: • a megvalósítás nyomonkövetése • szükséges korrekciók meghatározása és végrehajtása

B.) a marketingstratégiát: Ez meghatározza, hogy a vállalkozás az adott vagy célként kitűzött piacon milyen terméket milyen áron értékesítsen, milyen úton juttassa el áruját a vevőkhöz, hova pozícionálja magát, hogyan találkozzon a terméke a fogyasztóval. A  marketingstratégia kialakításának fázisai:

 • Piackutatás
 • Pozicionálás
 • Márkaüzenet kialakítása
 • Kreatív stratégia, koncepció megalkotása

 

Referenciák

A Pilis '91 Kft. szeszesital termékeinek külföldi piaci megjelenését támogató vállalati stratégiai és marketing stratégiai tanácsadás. A kínai piacra jutást segítő marketingkommunikációs anyagok tervezése, arculattervezés, külföldi szakkiállításokon történő megjelenésmegtervezése, szervezése, kivitelezése.

 

Pályázati tanácsadás a Lemanit Kft. részére a GOPP333 program keretében a külpiaci megjelenést támogató vállalati stratégiai és marketing stratégiai tanácsadás. Marketingkommunikációs anyagok tervezése, arculattervezés, referencia film készítése, külföldi online kampány tervezése, kivitelezése.

 

Pályázati tanácsadás az Electool Kft. részére a GOPP333 program keretében a külpiaci megjelenést támogató vállalati stratégiai és marketing stratégiai tanácsadás. Marketingkommunikációs anyagok tervezése, értékesítést támogató termékbemutató filmek készítése.

 

Külpiaci megjelenést támogató vállalati stratégiai és marketing stratégiai tanácsadás, piackutatás a Haász Kft. részére. Marketingkommunikációs anyagok tervezése, arculattervezés, fogyasztói és szakmai referencia filmek készítése.

 

Marketingstratégiánk a Lipton márka Unióban betöltött piacvezető szerepének megerősítését célozta, a fogyasztói bázis növelésével. Az online kommunikációs felületek újszerű felhasználásával (Bögretervező applikáció) próbáltuk a márka innovatív jellegét erősíteni. Mindezt egy promóció keretében, melynek kreatívanyagait elkészítettük és a promóció lebonyolításában is aktív szerepet vállaltunk.
A termékek külföldi értékesítését támogató marketingstratégia elkészítése és kreatívanyagok készítése, promóciószervezés. A marketingstratégia első feladata a MOGYI márka helyének és szerepének definiálása, a “competitive edge” megtalálása a külföldi versenytársak között. Ezt követte a megfelelő kommunikációs forma kitalálása és elkészítése; a kommunikációs csatornák összehangolt, a márka pozícióját erősítő
médiamix kialakítása.
Első körben a feladatunk a Kossuth Borház pozicionálása, márka- és portfólióstratégiájának kialakítása volt; a megbízónk bizalmának köszönhetően később a márka arculatának kialakítását, a borcímkék tervezését és a kínai piacra lépéshez szükséges kommunikációs anyagok (weboldal, szórólap, kínai borkiállítás stand) elkészítését is ránk bízták.
A 2HA Szőlőbirtok és Pincészet európai piacra lépését a 2HA márka pozicionálásával, arculatának kialakításával kezdtük. Ennek fontos részét képezte a csomagolástervezés (boroscímke), illetve – a külföldi piaci igények felmérését követően – a kreatívanyagok elkészítése (sajtóhirdetés, szórólap).

 

Vissza